Nice to meet you.

We are preparing
something exciting
& amazing for you.

Scroll voor meer info

Hi, wij zijn de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties.

Over ons.

De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties is een samenwerkingsverband van de zes grootste vertelorganisaties van Nederland. De federatie wil een leidende rol spelen in de emancipatie van het vertellen; als podiumdiscipline en als toegepaste kunstvorm.

Vertellen is de afgelopen twintig jaar steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Ook buiten de vertelwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers. De samenwerkende vertelorganisaties zien een dringende noodzaak, in deze ontwikkeling een sturende rol te pakken. Zodat vertellen de plek en erkenning krijgt die het in de samenleving verdient. Als federatie kunnen we gesprekspartner zijn op landelijk niveau en het vertellen ‘smoel geven’ in het algemeen onderwijs, in sociale en persoonlijke ontwikkeling, als immaterieel erfgoed, in de podiumkunsten en het kunstvakonderwijs. het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen. Dat vertellen gebeurt in het moment, vaak op een theatrale wijze, waarbij publiek en verteller samen de ervaring van de vertelling delen, zich voor elkaar openen en zich met elkaar en het verhaal verbinden.

Kom in contact.

Vereniging Nederlandse Vertelorganisaties
p/a Biltstraat 166
3572 BP Utrecht

info@vertelorganisaties.nl

Terug naar boven