1/12

Federatie Nederlandse Vertelorganisaties stelt zich ten doel bij te dragen aan de emancipatie van verhalen vertellen, zowel artistiek als toegepast, binnen de Nederlandse samenleving.

Leden

Storytelling Centre.png

Storytelling Centre gelooft in de kracht van verhalen vertellen. Daarnaast hebben we de overtuiging dat in een evenwichtige, cultureel diverse samenleving ruimte moet zijn voor ieders verhaal: juist in tijden van interculturele spanningen!

2.png

Theaterbureau Het Verteltheater is impresariaat voor verteltheater en cultuur educatie. Het bureau is gespecialiseerd in Verteltheater, en biedt al 25 jaar hoge kwaliteit vertellers en verteltheater-gezelschappen voor theater, cultuureducatie, schoolvoorstelling, bibliotheek, festival, congres of evenement.

1.png

We zijn een vertelschool waar mensen de kunst van het verhalen vertellen kunnen leren. Wij bieden basiscursussen, workshops en meerjarige leerroutes aan, op verschillende locaties in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

5.png

In een wereld waarin het vertellen van verhalen een steeds prominentere rol speelt en gaat spelen wil Stichting Vertellen – opgericht in 1999 – een onafhankelijk en laagdrempelig
netwerk bieden voor de vertellers van verhalen.

logo Verhalenboot DEF.jpg

Productiehuis De Verhalenboot voert de artistieke en zakelijke directie van twee grote
verhalenfestivals in Zwolle: Internationaal Vertelfestival Zwolle Unlimited en het Wereldberoemde
Verhalenfestival. Daarnaast is het projecteigenaar van

StoryTral Erfgoed Vertelen
StoryTrail_logo_300x229_transparant_wegw

StoryTrail staat voor Erfgoed Vertellen. Meer dan twee decennia ervaring in kennisoverdracht door beleving heeft ons veel geleerd. Wij delen onze kennis en kunde door voorstellingen en advies.

 
 

Over ons

Federatie Nederlandse Vertelorganisaties

De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties is een samenwerkingsverband van de zes grootste vertelorganisaties van Nederland. De federatie wil een leidende rol spelen in de emancipatie van het vertellen; als podiumdiscipline en als toegepaste kunstvorm.


Storytelling in onze maatschappij


Vertellen is de afgelopen twintig jaar steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Ook buiten de vertelwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers. De samenwerkende vertelorganisaties zien een dringende noodzaak, in deze ontwikkeling een sturende rol te pakken. Zodat vertellen de plek en erkenning krijgt die het in de samenleving verdient. Als federatie kunnen we gesprekspartner zijn op landelijk niveau en het vertellen ‘smoel geven’ in het algemeen onderwijs, in sociale en persoonlijke ontwikkeling, als immaterieel erfgoed, in de podiumkunsten en het kunstvakonderwijs.

het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen.
Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen. Dat vertellen gebeurt in het moment, vaak
op een theatrale wijze, waarbij publiek en verteller samen de ervaring van de vertelling
delen, zich voor elkaar openen en zich met elkaar en het verhaal verbinden.


Over verhalen vertellen - A story is life in a nutshell


Het vertellen van en het luisteren naar verhalen biedt ons sinds mensenheugenis grip op de wereld waarin we leven. Verhalen verklaren de wereld om ons heen, geven richting in onzekere tijden en bieden ons een instrument om, naast onze verbeelding, onze ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen. Juist in de veranderende en globaliserende wereld van nu gaat het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen. Onder het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen.

Wie zijn wij?

De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties is een vereniging. Lees meer over de leden van de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties. 

 

Houdt uw organisatie zich bezig met het vertellen van verhalen? Lees dan meer over de criteria voor aansluiting bij de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties

 

Onze doelen samengevat

 

Erfgoed

Erkenning van het verhalen vertellen als cultureel erfgoed en de opname van verhalen in erfgoedcollecties.

 

Onderwijs
Verhalen vertellen en verhalen delen als verplicht onderdeel in het curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Het trainen van basisschoolleraren in het vertellen van verhalen en opname van het verhalenvertellen in de leerlijnen van pabo´s in Nederland

 

Sociale en persoonlijke ontwikkeling
Erkenning van storytelling als middel voor persoonlijke ontwikkeling en sociale verandering.

Invoering van een leergang toegepast vertellen op sociale mbo- en hbo-opleidingen in het land en de ontwikkeling van een gecertificeerde hbo of wo-training storytelling gericht op persoonlijke ontwikkeling en sociale verandering. Opname van storytelling in richtlijnen van overheden en sociale fondsen als methode voor het bewerkstelligen van sociale verandering

 

Storytelling als podiumkunst
Erkenning van storytelling als theaterdiscipline en opname als zodanig in de programmering van Nederlandse theaters en festivals en in regelingen van podiumkunst-fondsen. Duurzame samenwerking tussen vertelpodia, vertelfestivals en meerjarige vertelopleidingen in Nederland, België en Duitsland. Ondersteuning van de ontwikkeling van kwalitatief storytellingaanbod voor de Nederlandse theaters

 

Nieuwe vertellers opleiden
Het structureel opleiden van talentvolle jongeren tussen 16 en 30 jaar oud in de basis van het vertellen en het opleiden van jongeren tussen 18 en 35 jaar oud in de professie van het verhalenvertellen. Opname van storytelling in het kunstvakonderwijs en als specialisatierichting op theateropleidingen en theaterdocentopleidingen op mbo en hbo.

.

leve.png

Wij geloven dat mensen elkaar nodig hebben voor een zinvol leven en plezierig en goed ouder worden. Bij ouderen bestaat grote behoefte om verhalen en ervaringen uit het eigen leven met elkaar te delen. Daarom helpen wij initiatiefnemers van verhalengroepen met ouderen; of met oud én jong samen.

 

Lid worden

Lidmaatschapscriteria

Organisaties die aan onderstaande criteria voldoen kunnen lid worden en bestuursleden leveren.  Formele criteria voor ‘lidmaatschap’ vertelorganisaties zijn:

Landelijke of regionale Nederlandse organisaties met een landelijke uitstraling die ten minste twee jaar als rechtsvorm bestaat.

Uit de statuten, beginselverklaring of marketingplan blijkt dat het vertellen van verhalen het primaire doel van de federatie is. Dit gebeurt op basis van een artistieke werkwijze, als podiumkunst. Narratieve overdracht, waarbij het verbinden van mensen centraal staat, moet het belangrijkste instrument zijn om doelen te realiseren en niet een van de vele die de deelnemende organisatie hanteert. Deelnemende organisaties staan midden in de maatschappij. Vertellen is van het hier en nu. De organisatie is relevant voor de ontwikkeling van het vertellen.

Geen individuele vertellers. Geen organisaties die gericht zijn op het promoten van een individuele verteller.

Alle organisaties zijn gericht op het ontwikkelen van kwaliteit en (semi-)professionaliteit van het vertellen en de toepassing daarvan. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit:

 

  • Heeft een bepaalde omvang (bv. aantal medewerkers, leden, gebruikers, activiteiten).

  • Heeft meerdere pr-middelen, zoals een website, nieuwsbrief, pr-materiaal, Facebookpagina.

  • Continuïteit is gewaarborgd. Geen eenmanszaak zonder back-up plan.

De organisaties onderschrijven onderstaande uitgangspunten:

  • Wat goed is voor het vertellen is ook goed voor de deelnemende organisaties.

  • Samenwerking tussen vertelorganisaties is versterkend voor alle deelnemende organisaties.

  • Samenwerking is een gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling, en een stimulans voor de ontwikkeling van de Nederlandse vertelwereld.

  • Belangrijk zijn: werken in een goede verstandhouding; brengen is belangrijker dan halen.

  • De deelnemende organisaties leveren financieel en qua inzet een actieve bijdrage.


Naast het voldoen aan bovenstaande criteria moeten twee bestaande leden de lidmaatschapsaanvraag van een nieuwe organisatie voordragen.

 

Contact

Organisatie *

naam *

e-mail *

telefoon *

adres *

opmerking

Thanks! Message sent.