Over verhalen vertellen

Verhalen vormen de kern van het leven en zijn een krachtig instrument om ervaringen te delen. In een snel veranderende wereld speelt storytelling een steeds grotere rol.

A story is life in a nutshell

Het vertellen van en het luisteren naar verhalen biedt ons sinds mensenheugenis grip op de wereld waarin we leven. Verhalen verklaren de wereld om ons heen, geven richting in onzekere tijden en bieden ons een instrument om, naast onze verbeelding, onze ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen. Juist in de veranderende en globaliserende wereld van nu gaat het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen. Onder het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen. Dat vertellen gebeurt in het moment, vaak op een theatrale wijze, waarbij publiek en verteller samen de ervaring van de vertelling delen, zich voor elkaar openen en zich met elkaar en het verhaal verbinden

Storytelling in onze maatschappij

Vertellen is de afgelopen twintig jaar steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Ook buiten de vertelwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers. De samenwerkende vertelorganisaties zien een dringende noodzaak, in deze ontwikkeling een sturende rol te pakken. Zodat vertellen de plek en erkenning krijgt die het in de samenleving verdient. Als federatie kunnen we gesprekspartner zijn op landelijk niveau en het vertellen ‘smoel geven’ in het algemeen onderwijs, in sociale en persoonlijke ontwikkeling, als immaterieel erfgoed, in de podiumkunsten en het kunstvakonderwijs

Contacteer ons!

Vul het formulier in om ons een bericht te sturen

Bedankt

We hebben je inzending in goede orden ontvangen